ORDERS, SHIPPING AND HANDLING

 

ORDER COMPLETION

Each VULVORA t-shirt is made on your order, therefore Vulvora.com humbly reserves up to 2 weeks completion lead time. This lead time is, however, not binding and only approximate. The completion time is often shorter, but it could be also longer depending on the ordered quantity. The customer will be notified in case of longer completion lead time (more than 2 weeks).

SHIPPING

All the orders are shipped via Slovak post.

Destinations and estimated shipping lead time:

 • Slovakia 2 to 3 working days

 • Czech Rep. 5 to 7 working days

 • Europe 5 to 7 working days

 • North America 9 to 12 working days

Vulvora.com is not liable for the delays or goods damages caused by the shipping company. T-shirts are always packed in a best possible way to lower such risks. 

CUSTOMS

Ordering the goods outside the Schengen area your package might be a subject to a customs clearance. Vulvora.com is not liable for any delivery delays or additional taxes caused by the customs clearance. 

 

CLAIMS AND RETURN POLICIES

Vulvora.com accepts cancellations and returns of goods under the following conditions:

 • Order cancellation - within 24 hours after the order was placed

 • Return goods - you shall contact me within 7 days after the goods were delivered

Doing so, you will be kindly requested to send the goods back to the sender's address within 30 days. Your claim will be analyzed and you will be reimbursed. 

Regardless of the policies, please do not hesitate to contact me in case of any other problems or uncertainties. VULVORA t-shirts are made for you and your comfort only.

 

PERSONAL DATA

Placing an order at Vulvora.com you give your consent to process your personal data.

Vulvora.com commits that your personal data are processed and handled carefully and exclusively for the seller-buyer agreement purpose. Vulvora.com will not disclose your personal data to third parties with the exception of delivery service companies necessary for the goods transportation. Collected personal data are further used in case of potential cancellations and returns only.

In compliance with the above stated your personal data are collected to an extend of:

 • first name

 • last name

 • delivery address

 • billing address

 • email address

 • phone number

If you have given your consent by placing an order and decided that Vulvora.com should no longer posess your personal data, please notify me writing an e-mail via contact section.

VYHOTOVENIE A ODOSIELANIE OBJEDNÁVOK

VYHOTOVENIE OBJEDNÁVKY

Nakoľko sa každý kus VULVORA trička vyrába na základe dopytu zákazníkov, Vulvora.com si vyhradzuje 2 týždne na vyhotovenie objednávky. Táto lehota je orientačná a nie je pravidlom, tj. často je kratšia, a naopak pri väčšej objednávke môže byť dlhšia. Zákazník bude predom informovaný v prípade, že by lehota mala prekročiť 2 týždne.

ODOSIELANIE OBJEDNÁVKY

Objednávky sú v súčasnosti odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty.

Krajiny a predpokladaná doba doručenia:

 • Slovensko 2 až 3 pracovné dni

 • Česká rep. 5 až 7 pracovných dní

 • Európa 5 až 7 pracovných dní

 • Severná Amerika 9 až 12 pracovných dní

Vulvora.com nezodpovedá za prípadné omeškania alebo poškodenia zásielok spôsobené prepravcom. Tričká sú však vždy balené tak, aby sa toto riziko minimalizovalo.

CLO

V prípade, že si produkt objednáte do zahraničia, mimo Schengenského priestoru vedzte, že môže podliehať colnej kontrole. Vulvora.com nedokáže, a preto nemôže zodpovedať za prípadné colné zdržania odoslaných produktov.

 

REKLAMÁCIE

Vulvora.com prijíma zrušenia objednávok a reklamácie za nasledujúcich podmienok:

 • Zrušenie objednávky - 24 hodín od zaslania objednávky

 • Vrátenie tovaru - kontaktujte ma do 7 dní odo dňa doručenia tovaru

Pre následné vrátenie peňazí prosím zašlite daný tovar naspäť na adresu odoslania v lehote 30 dní. K tomuto kroku budete mailovo vyzvaný. Reklamácia bude posúdená a peniaze vrátené na Váš účet.

Vždy platí, že ak máte akékoľvek iné problémy pri doručovaní alebo užívaní si tovaru neváhajte a kontaktujte ma. VULVORA tričká sú v prvom rade na to, aby slúžili k Vašej spokojnosti. 

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Odoslaním Vašej objednávky cez e-shop na Vulvora.com udeľujete svoj súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov.

Vulvora.com sa týmto zaväzuje, že Vaše osobné údaje spracováva výhradne za účelom uzavretia kúpnej zmluvy. Osobné údaje zákazníkov preto neposkytuje tretím stranám s výnimkou kuriérskych a iných prepravných spoločností, nevyhnutných pri zabezpečení doručenia Vašej objednávky. Údaje od zákazníkov sú ďalej uchovávané výhradne za účelom prípadných reklamácii tovaru.

Vaše osobné údaje sú v súlade s hore uvedeným spracované v rozsahu:

 • krstné meno

 • priezvisko

 • doručovacia adresa

 • fakturačná adresa

 • e-mailová adresa

 • telefónne číslo

V prípade, že ste svoje osobné údaje poskytli, no z akýchkoľvek dôvodov nemáte záujem aby ich Vulvora.com naďalej spracovávala, prosím zašlite o tejto skutočnosti e-mail prostredníctvom sekcie kontakt.