BASIC

BASIC

from 29.00

design - basic

100% organic cotton - 160g/m2

black print (screenprinted)

FIT // STRIH:
Quantity:
Add To Cart

ENG:  The apple print, also called BASIC, has more interpretations. It may symbolize the biblical original sin of Adam and Eve, in which Eve was the one who actually reaped the forbidden fruit and offered it to Adam. The inside part of an apple could just be saying that it is the woman who is more rebeliuos, however my original intention here was to celebrate the variety of our bodies and encourage people to embrace themselves as they are, even though the vast majority tries to tell us differently.

SVK: Potlač BASIC, prierez jablkom, má viac ako jeden význam. Pre niekoho môže symbolizovať biblický príbeh o prvotnom hriechu Adama a Evy, kde bola práve Eva tou, ktorá odtrhla zakázané ovocie a ponúkla ho Adamovi. Jadro jablka tak odkazuje na ženskú rebéliu, no pri vzniku tohto dizajnu išlo najmä o zámer poukázať na rozmanitosť krásy ženského tela a výzvu k jej akceptácii zo strany zaslepenej spoločnosti, ktorá často prezentuje iba jeden ideál.